5737981014

Kancelaria Adwokacka Andrzej Kołaczkiewicz w Poznaniu - sprawy karne

  Kancelarię prowadzi od 2010 r. adwokat Andrzej Kołaczkiewicz, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Kancelaria Adwokacka Andrzeja Kołaczkiewicza zajmuje się rozległym zakresem usług prawniczych, obejmującym prawo cywilne, karne, gospodarcze, rodzinne, pracy oraz administracyjne. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach prowadzonych przed sądami i organami administracji publicznej, nie tylko na terenie Poznania, ale również na obszarze całego kraju.

Istotną częścią działalności kancelarii są sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń o odszkodowania za szkody majątkowe, w tym szkody komunikacyjne, odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy. Kancelaria reprezentuje klientów zarówno w negocjacjach z zakładami ubezpieczeń, jak również podczas postępowania przed sądem.

Do spraw cywilnych objętych zakresem usług świadczonych przez kancelarię zaliczają się między innymi sprawy spadkowe, spory wynikłe na tle własności lub posiadania nieruchomości, jak również szeroko rozumiane sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

Świadczymy usługi prawne w ramach zleceń udzielonych przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu przed sądami i organami administracji publicznej, uczestnicząc także w mediacji oraz negocjacjach na etapie przedsądowym.

Podmiotom gospodarczym oferujemy kompleksową obsługą w ramach stałego zlecenia.

Reprezentacja w sprawach karnych obejmuje zarówno etap postępowania przygotowawczego, jak i postępowania przed Sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria prowadzi także filię w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 30/1.

Projekt i wykonanie strony 250-263-3086